Opłaty

Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ustce w wysokości 16% minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 22 poz. 1679 z późn. zm.) w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy.

Baza (opłata stała) na rok 2019 wynosi: 360 zł miesięcznie (2250 zł x 16%)

Wyżywienie (stawka dzienna) - 6 zł

 

Wpłat prosimy dokonywać na konto żłobka:
44 9315 0004 0000 2105 2000 0040

Przy wpłatach prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę, do której uczęszcza.