Komunikat

KOMUNIKAT

 

Żłobek Miejski w Ustce od dnia 18 maja 2020 r. pilotażowo wznawia działalność, przyjmując 14 dzieci zgłoszonych przez rodziców/opiekunów.

Od 25 maja pracuje 5 grup według ustalonych kryteriów. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci pracowników: systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Gr I – 12 dzieci

Gr II - 10 dzieci

Gr III – 12 dzieci

Gr IV – 10 dzieci

Gr V – 10 dzieci

Dzieci rodziców na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, wypoczynkowych nie zostaną przyjęte ze względu na limity sanitarne GIS.

 

Od dnia 18 maja do odwołania Żłobek Miejski w Ustce będzie otwarty

w godzinach od 6.00 do 16.00

Dzieci przyprowadzamy do godziny 8.30 – po tej godzinie dzieci nie będą przyjęte.

 

Magdalena Markowicz

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Ustce