Regulamin Żłobka Miejskiego w Ustce dla Rodziców dzieci uczęszczających na czas zapobiegania COVID - 19 obowiązujących do odwołania

Regulamin Żłobka Miejskiego w Ustce dla rodziców dzieci uczęszczających na czas zapobiegania COVID -19 obowiązujący do odwołania.

 1. Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 16:15

 2. Dzieci należy przyprowadzić do godziny 8:30, po tym czasie dziecko nie będzie przyjęte.

 3. Do Żłobka może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, to takiego dziecka nie można przyprowadzać do żłobka.

 4. Osoby odprowadzające i odbierające dzieci powinny zakrywać nos i usta oraz dezynfekować ręce.

 5. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

 6. Należy dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego przed wejściem do budynku oraz w budynku (1,5 metra).

 7. Rodzice z dziećmi mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej placówki z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem /dziećmi 1,5 metra, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności ( min. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

 8. Opiekunowie powinni zwrócić uwagę, by dziecko nie zabierało ze sobą do i z placówki niepotrzebnych rzeczy oraz zabawek.

 9. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w żłobku, przekaż opiekunowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

 10. Gdy wystąpią niepokojące objawy u dziecka w trakcie pobytu w żłobku – dziecko zostanie odizolowane od reszty grupy w odrębnym pomieszczeniu z opiekunem. O powyższym fakcie niezwłocznie zostanie poinformowany rodzic / opiekun dziecka, który w ciągu 30 minut odbierze dziecko ze żłobka.

 11. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych opiekun będzie mierzył temperaturę ciała dziecka .