Rekrutacja

Drodzy rodzice!

Drodzy Rodzice/Opiekunowie!
W dniach od 01.04.2023 - 30.04.2023r. odbędzie się rekrutacja do żłobka na rok 2023/2024, obejmująca opiekę nad małym dzieckiem od 01.09.2023 do 31.08.2024r.
Do żłobka mogą być przyjęte dzieci, które :
- nie mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub nauki rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka,
- ukończyły 20 tydzień życia i nie skończyły 3 lat ( liczy się rok urodzenia)
Rekrutacja obejmuje dzieci urodzone w 2021, 2022, 2023 roku.
Karta zgłoszenia dziecka dostępna jest na stronie internetowej Żłobka Miejskiego zlobek.ustka.pl.
Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka składamy :
- pocztą elektroniczną e-mail dyrektor@zlobek.ustka.pl
- pocztą na adres : Żłobek Miejski
ul. Marynarki Polskiej 83
76-270 Ustka
-osobiście w placówce w godz. od 9 do 16 do skrzynki pocztowej znajdującej się w wózkowni.

Dokumenty jakie należy złożyć:

- Zaświadczenie o zatrudnieniu oraz kopię pierwszej strony zeznania podatkowego obojga rodziców/ opiekunów z poświadczeniem Urzędu Skarbowego.
Informację o dzieciach przyjętych do Żłobka Miejskiego w Ustce na rok 2023/2024 będzie można uzyskać od 22.05.2023r. drogą telefoniczną pod nr. telefonu 598 144 995.
Karty złożone po terminie naboru będą przyjmowane na listę rezerwową.
 

 

 

 

 

 

Pobierz:

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka.odt, pl (24kB)

Potwierdzenie woli 2023.odt, pl (13kB)