Rekrutacja

Drodzy rodzice!

Drodzy Rodzice/Opiekunowie!
W dniach od 01.04.2022 - 30.04.2022r. odbędzie się rekrutacja do żłobka na rok 2022/2023, obejmująca opiekę nad małym dzieckiem od 01.09.2022 do 31.08.2023r.
Do żłobka mogą być przyjęte dzieci, które :
- nie mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub nauki rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka,
- ukończyły 20 tydzień życia i nie skończyły 3 lat ( liczy się rok urodzenia)
Rekrutacja obejmuje dzieci urodzone w 2020, 2021, 2022 roku.
Karta zgłoszenia dziecka dostępna jest na stronie internetowej Żłobka Miejskiego zlobek.ustka.pl.
Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka składamy :
- pocztą elektroniczną e-mail zlobek84@wp.pl
- pocztą na adres : Żłobek Miejski
ul. Marynarki Polskiej 83
76-270 Ustka
-osobiście w placówce w godz. od 9 do 14 do skrzynki pocztowej znajdującej się w wózkowni.

Dokumenty jakie należy złożyć:

- Zaświadczenie o zatrudnieniu oraz kopię pierwszej strony zeznania podatkowego obojga rodziców/ opiekunów z poświadczeniem Urzędu Skarbowego.
Informację o dzieciach przyjętych do Żłobka Miejskiego w Ustce na rok 2022/2023 będzie można uzyskać od 20.05.2022r. drogą telefoniczną pod nr. telefonu 598 144 995.
Karty złożone po terminie naboru będą przyjmowane na listę rezerwową.
 

 

 

 

 

 

Pobierz:

Wniosek o przyjęcie dziecka

Zasady przyjęcia dzieci do Żłobka Miejskiego w Ustce