Uwaga Rodzice ! - ważna informacja

Rodzice, Pracownicy żłobka!

W związku z wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 16 kwietnia 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 kwietnia 2022 roku do godz. 23:59:- drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO),- trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP)

W Żłobku w okresie od dnia 16 kwietnia do czasu obowiązywania ogłoszonych alarmów podjęte zostały następujące działania zwiększające bezpieczeństwo opieki i pracy:

  1. Wszyscy rodzice (rodzice z dziećmi) i pracownicy żłobka wchodzić będą do placówki jednym wejściem.

  2. Wszystkie osoby (poza pracownikami i rodzicami z dziećmi) wchodzące na teren żłobka będą rejestrowane przy wejściu przez wyznaczonego przez dyrektora żłobka pracownika.

  3. Większej kontroli poddane będą przesyłki otrzymywane od nieznanych odbiorców.

  4. Zostaje wprowadzony zakaz wjazdu i parkowania na terenie żłobka wszelkich pojazdów mechanicznych.

  5. Wszelkie nietypowe/podejrzane oznaki, czy zachowania osób postronnych proszę zgłaszać do dyrektora żłobka.

Bardzo proszę o zapoznanie się i stosowanie w podejmowanych przez żłobek działaniach.