Program MALUCH + 2021

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2021

- dofinansowanie funkcjonowania 41 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Ustce

Wartość dofinansowania: 39 360,00 zł

Całkowita wartość projektu: 49 200,00 zł

Opis: Dofinansowanie funkcjonowania w 2021 r. 41 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych z udziałem programu Maluch - edycja 2011 i edycja 2020.